CƠ HỘI VIỆC LÀM:

Tải mẫu tuyển dụng

BÀI ĐĂNG TUYỂN DỤNG:

Tổng số bài đăng: 1

STT Tên công việc Số lượng Lương Ngày hết hạn
1 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT New 1 4.729.400đ/tháng 08/03/2034