CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

*  Điều kiện :         –  Trình độ: THCS trở lên, sức khỏe tốt. –  Từ đủ 18 tuổi trở lên. –  Chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm. *  Công việc và thu nhập:     –  Công việc: Sản xuất bao bì nhựa, Giấy hộp, Xốp… –  Thu nhập: Lương cơ bản + phụ cấp: […]