Màng CPP đóng gói giấy rút

Điện trở 10^6-10^11

Chống va đập

Độ cứng: 25-65 SOL

Danh mục: