Bao bì màng - túi

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Nhân Viên Bán Hàng
Chức vụ: Nhân Viên
Di động: 0974.368.512
Điện Thoại:
0974.020.992 - 088.6836.526
Fax:
Địa chỉ:
Võ Cường 96, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh , Việt Nam
Thông tin công ty
Công Ty TNHH Đức Bảo Nam
Địa chỉ:
Võ Cường 96, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh , Việt Nam
Điện thoại:
0974.020.992 - 088.6836.526
Fax:
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường